Scroll Top

Lekzoekbedrijf voor lekdetectie in West-Vlaanderen door infrarood, ultrasoon, rookdetectie & traceergas

We zijn gespecialiseerd in het opsporen van waterlekken en gaslekken.

Problemen met of beschadigingen aan de leidingen (afvoeren of aanvoeren) lokaliseren we exact door 2 methodes te combineren:

  • De visuele inspectie, met behulp van een gewone of infrarood camera

  • De auditieve gewaarwording, onder meer dankzij onze jarenlange ervaring.

Snelle en precieze lokalisatie van het lek zijn aan de orde in functie van het voorkomen van verdere gevolgschade, ongemakken en onveiligheid.

We richten ons tot zowel de particulieren, ondernemers als tussenpersonen (zoals verzekeraars).

We bedienen ons, naargelang het geval, van verschillende methodes en apparatuur: zie onze detectie-methodes.

Lekopsporing | Lekken opsporen, lekdetectie, gaslekdetectie, waterlekken, geurdetectie, infrarood camera

Specialist opsporen lekken, leidingen,
geurhinder met 15 jaar ervaring

Snelle en precieze lokalisatie,
zonder breekwerk

Erkend door alle
verzekeringsmaatschappijen