Scroll Top

Geurhinder in de badkamer, garage, keuken of op kantoor?

Wij bepalen voor u de juiste oorzaak van geurhinder of stank: een goede diagnose impliceert immers een afdoende remedie. Uw installateur loodgieter is dus onmiddellijk correct gebriefd.

Voor het snel en accuraat opsporen van kwalijke geuren gebruiken we de rookgenerator, afvoercamera en/of endoscoop.

Geurhinder wordt meestal veroorzaakt door:

  • Problemen met de rioleringen, afvoerleidingen, regenputten of regenafvoeren (scheuren, barsten, verzakkingen, foute plaatsing)

  • Vervuilde of verkeerd geconcipiëerde sifons, bezinkputten, klokputten, verborgen controleputten, onaangepaste deksels enz

  • Slecht aangesloten sanitaire toestellen

  • Spouwmuren.

Specialist opsporen lekken, leidingen,
geurhinder met 15 jaar ervaring

Snelle en precieze lokalisatie,
zonder breekwerk

Erkend door alle
verzekeringsmaatschappijen